"Enter"a basıp içeriğe geçin

Gün: 19 Mart 2020

Mirac Kandili(21 Mart 2020 Cumartesi Akşamı)

 

Mi’rac, Resulullah (s.a.v.) Efendimiz’in hem rûhen hem bedenen,

Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da yedi kat göklere,

Hz. Allah’ın dilediği makamlara kadar olan seyahatine ve bu seyahat esnasında nail olduğu mucizelerin tamamına verilen isimdir.

Allâh-ü Teâlâ, lütuf ve ihsanıyla şereflendireceği kullarını çeşitli imtihanlardan geçirmiştir. En büyük derecelere nail olan peygamberler de herkesten daha çok sıkıntı-ıstırap ve meşakkatlerle karşılaşmış ve sonunda büyük kurtuluşlar yaşamışlardır.

Resulullah (sas)efendimiz de ; İslam’ı tebliğe başladıktan sonra, Mekke-i Mükerreme’ de en büyük sıkıntılara sabrettiler.

Bilhassa peygamberliğin 10. senesi; 3 yıldır devam eden ablukadan kurtulduklarına sevinecek iken, önce kavmi içerisinde kendisini daima koruyan,kavminin büyüğü, amcası Ebû Tâlib;kısa bir süre  sonra da en büyük tesellisi  Hz. Hatîce annemiz vefat etmişti.

Böyle sıkıntılı bir dönem’de yeni bir inkişaf ümidi ile, İslam’ı tebliğ için gittiği Taif’te ise pek çok fenalıklara maruz kalmış, taşlanmış; artık üzüntüler had safhaya çıkmış, onun için İslam tarihinde bu seneye “i” denmişti.

İşte Mirac, böyle bir dönemde sıkıntıların büyük ferahlıklara çevrileceğinin müjdesi olarak Resulullah (sas)efendimizin Huzur-u İlâhîde muazzam ikram ve iltifatlara nail olmasıdır.

(Diğer taraftan Mirac; Cenabı Hakkın Sevgili Habibini gök ehline, oradaki meleklere tanıtması, Onların da Rasulullah (sas)Efendimizin Risaletini tasdik etmesidir. Bunlar gibi daha bilemediğimiz nice hikmetleri mevcuttur. )

İsra suresinin ilk ayeti kerimesinde Mevla’mız şöyle buyuruyor:

”Noksan sıfatlardan münezzeh olan Hz.ALLAH, en sevgili kulunu bir gecede Mescid-i Haramdan, etrafını bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksaya götürdü.

Biz Habibimize bu seyahati, mucizelerimizden bazılarını göstermek için yaptırdık.  Şüphesiz ki O hakkıyla işiten, kemaliyle görendir.”

(Bu ayeti kerime ile anlatılan hususlar ve Mi’rac’ın diğer safhaları;

başta müminin miracı beş vakit namaz olmak üzere Mirac hediyeleri, kitaplarda teferruatı ile anlatılır.

Biz, Müminler olarak Mi’rac mucizesine Ayeti kerime ve hadis-i şeriflerde bildirildiği şekliyle inanıp îman ederiz.)

Efendimiz(sas)in ve bütün ümmetinin sayısız müjdelere kavuştuğu bu kutlu gece; aynı zamanda melekler âlemi için de Allah Resulü ile şereflendikleri müstesna bir gecedir.

Bu sebeple her sene miraç kandili, Melekler âleminde büyük manevi merasimlerle yeniden yaşatılıp ihya edilir.

Bizler de Ümmet-i Muhammed olarak gücümüzün yettiği nisbette programlarımızı bu geceyi ihyâ edecek şekilde düzenlemeliyiz.

Farz ibadetleri cemaatle eda edip(bu sene cemeatle kılamayacağımız için mahzunuz), çokça tevbe istiğfar etmeli, mümkün olduğu kadar nafile ibadetlere de ağırlık vermeli, en büyük istiğfar olan tesbih namazını kılmalı, İslam büyüklerinin bu gecede yapılmasını tavsiye ettikleri bazı hususi ibadetleri de ihmal etmemeliyiz.

(Bu gece yatsı namazından sonra Her rek’atta Fâtihadan sonra 10 ihlâs-ı şerif okunarak 12 rekat hâcet namazı kılınır.)

(Ertesi gün öğle ile ikindi arasında dört rekatlık Teşekkür namazı kılınır.

Her rekatta: Fâtihadan sonra 5 Âyetel kürsi, 5 Kâfirun, 5 İhlâs-ı şerif, 5 Felak,5 Nas sureleri okunur. Sonra dua yapılır.)

(Ayrıca  Mi’rac gecesinden sonraki gün oruç tutmak 60 aylık nafile oruca denk olduğu müjdelenmiştir.)

Bütün dünya, bir virüs sebebi ile sıkıntılı günler geçiriyor. Yarının ne olacağını kimse bilmiyor. Ama biz biliyoruz ki; her şeye hükmeden, her şeye kadir olan Yüce Mevla’mız Mümin kullarının kalpten yaptıkları dua ve niyazları karşılıksız bırakmaz. “Dua müminin silahıdır. Dua gelmiş ve gelecek belalar için de faydalıdır.”Mirac ise; sıkıntıların ferahlığa tebdil edildiği, bizlere İlahi İkramların verildiği bir gecedir. Böyle bir gecede, her türlü müşkilatımızın halli için, gidilecek son merci olan Cenab-ı Hakkın kapısında göz yaşları dökmeli, kulluk vecibelerimizi yeniden gözden geçirmeli, Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbeti ile şereflendirdiği Sevgili Habibi hürmetine dünya ve ahiret saadetini  kazanmaya çalışmalıyız.

Yorum Bırak
%d blogcu bunu beğendi: