"Enter"a basıp içeriğe geçin

HAKİKİ DOST ÖLÜMDEN SONRA DA AYRILMAYANDIR.

Hâtem-i Esam, Şakîk-i Belhî’nin (rahmetullahi aleyhimi) talebesiydi. Şakîk, bir gün Hâtem’e şöyle sordu: “Otuz senedir benimle beraber kalıyorsun. Bu zaman içinde ne öğrendin?” Hâtem şöyle cevab verdi: “İlimden sekiz şey öğrendim ki, bunlar bana ömrüm boyunca kâfidir.” Şakik:

“Bunlar nedir?” dedi. Hâtem (rh.):

1.İnsanlara baktım, hepsinin sevdiği bir mahbûbu ve maşuku var. Bu sevgililerden bazıları ölüm döşeğine kadar arkadaşlık ediyor, bazıları da kabrin başına kadar gidiyordu. Sonunda hepsi orada onu yalnız bırakıp dönüyor, hiç kimse onunla beraber ölmüyor, mezara girmiyordu. Kendi kendime düşünüp dedim ki: Kişinin en hakiki dostu, kendisi mezara girdiğinde onunla mezara girip arkadaşlık edendir. Bu da ancak sâlih ameldir. Ben de kendime, kabrimde beni aydınlatacak ve yalnız bırakmayacak sâlih amelleri dost ve sevgili edindim.

2.İnsanların nefis ve hevalarının istekleri peşinde koştuklarını gördüm. Allâhü Teâlâ’nın, “Fakat kim ki, Rabbinin makamından korkmuş ve nefsini hevâdan nehyetmiş ise artık onun varacağı yer cennettir.” (Nâziât Suresi 40-41 ayet), mealindeki âyetini düşündüm. Kur’ân-ı Kerim’in hak ve sâdık olduğuna yakînen inandım da, Allâhü Teâlâ’ya itaat edip boyun eğsin diye nefsimin isteklerini dizginlemeye çalıştım.

3.İnsanların dünya malının ardından koşup onları muhafaza etmeye çalıştıklarını gördüm. Bu vaat karşısında Allâhü Teâlâ’nın, “Sizin yanınızdaki tükenir, Allah’ın yanındaki ise bakîdir, ebedîdir.”(Nahl Sûresi, âyet 96) mealindeki âyetini düşündüm. Ben de, dünya için elde ettiklerimi, Allah’ın yanında bana azık olsun diye Allah rızâsı için fakir-fukara arasında taksim ettim.

4.Gördüm ki, insanlar rızık ve geçimini temin hususunda şerefini alçaltarak, nefsini zelil edecek, şüphe ve harama düşürecek şekilde kazanmaya gayret ediyorlar. Allâhü Teâlâ “Arz üzerinde yürür hiçbir canlı yoktur ki, onun rızkı Allah’a ait olmasın.”(Hûd sûresi, âyet 6) Ayetini düşündüm ve anladım ki, rızkıma Allâhü Teâlâ kefil oldu. Ben de Allah’tan başkasına olan arzularımı bırakıp ona ibâdetle meşgul oldum.

5.Bazı kişiler, ululuk ve yüceliğin, aşîret, kabile ve akraba çokluğunda olduğunu zannedip bunlarla övünürler. Bazıları da şeref ve izzetin, mal ve evlat çokluğunda olduğunu zannedip bununla övünürler. Bazı kimseler de şeref ve izzeti, başkalarının mallarını mülklerini zorla almakta, zulüm etmek ve kan dökmekte bulurlar. Bir kısmı da şeref ve izzetin mal ve mülkü lüzumsuz yere saçıp savurmakta, israf etmekte olacağına inanırlar. Allâhü Teâlâ’nın “Allah katında en itibarlınız, en takvâlınız (Allâh’dan korkanınız)dır’’(Hucurât Suresi ayet 13) Âyetini düşündüm ve takvayı seçtim. Kur’ân-ı Kerim’in de hak ve sadık olduğuna, onların zan ve iddialarının boş şeyler olduğuna inandım.

6. İnsanların birbirlerini çekiştirdiklerini, birbirleri hakkında dedikodu ve gıybet yaptıklarını gördüm. Bütün bunların mal, mevki ve ilimdeki çekememezlikten kaynaklandığını anladım. Allâhü Teâlâ’nın “…Onların dünya hayatındaki maişetlerini aralarında biz taksim ettik…”(Zuhruf Suresi 32) âyetini düşündüm. Rızıkların ezelde Allâhü Teâlâ tarafından dağıtıldığını anladım ve hiçbir kimseye haset etmedim, Allah’ın verdiğine kanâat edip, râzî oldum,

7. İnsanların bazı garaz ve sebeplerden dolayı birbirlerine düşmanlık ettiklerini gördüm. Âllahü Teâlâ’nın “Haberiniz olsun ki şeytan size düşmandır. Sizde, onu düşman: tutun…”(Fâtır Suresi 6) âyetini düşündüm, Böylece şeytandan başkasına düşmanlığın caiz olmadığını öğrendim.

8. Herkesin bir yaratılmışa güvendiğini; kiminin mala, mülke, altına, gümüşe; kiminin meslek ve sanatına; kiminin de kendisi gibi bir insan olan bir yaratılmışa bel bağladığını gördüm. Allâhü Teâlâ’nın “Her kim Allah’a tevekkül ederse, artık O, ona kâfidir. Şüphe yok ki, Allah emrini yerine getirendir. Muhakkak Allah her şey için bir miktar tayin buyurmuştur.”(Talâk Suresi 3) Âyetini düşündüm ve “Hasbünallah ve nımel vekil: Allah’a tevekkül ettim. O, bana yeter ve O, ne güzel vekildir.” dedim

Hâtem-i Esam sözlerini bitirince Şakîk-i Belhî ona: “Ey Hâtem! Allah seni muvaffak etsin.” dedi.(Fazilet Takvimi 26 mart 2011 Cumartesi)

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: