"Enter"a basıp içeriğe geçin

Gün: 14 Nisan 2020

MÜSLÜMAN NASIL OLMALI?

Müslüman; İslâm îtikâdını, inancını kat’î olarak kabul eden kimse:

Cenâb-ı Hakk’ı tam manâsıyla bilip, kendisinin acziyet ve kulluğunun farkına vararak, her işinde Hazret-i Allâh’a tevekkül ve îtimad eder. Korku ve ümit arasında Cenâb-ı Hakk’a bağlanır, evham ve bâtıl hayallere dalmaz. Bütün söz ve fiillerini, Cenâb-ı Hakk’ın işitip gördüğünün ve bildiğinin farkında olarak edepli bir şekilde yapar. Bütün yaratılmışlara karşı şefkat ve hakkâniyet üzere hareket eder.

Bütün insanların, her şeyi yaratan Hazret-i Allâh’ın kulu olduğunu bilir, kimseye yan bakmaz ve can yakmaz.

Hazret-i Allâh’ın vahdâniyetini tasdik eder. İbâdet ve kulluğa yalnızca Cenâb-ı Hakk’ın layık olduğunu bilir; her türlü yardımı, hidâyet ve mağfireti ondan bekler.

Peygamberlerin sonuncusu olan Hazret-i Muhammed Mustafa (sallallâhü aleyhi ve sellem)’e îman etmiş olduğundan bütün peygamberleri istisnasız olarak kabul eder, hiç birini diğerinden ayırmaz.

Kadere îman etmiş olduğundan, başına bir musîbet ve keder geldiği zaman rızâ gösterir ve ‘takdîr-i ilâhîdir’ diyerek üzüntüsünü büyütmez ve uzatmaz.

Âhirete îman etmiş olduğundan dünyada başına gelen musîbetler ne kadar artsa da ümitsizliğe düşmez, isyan etmeyi asla düşünmez. Âhiretteki ecrini düşünerek sıkıntılara karşı sabırlı olur.

Cenâb-ı Hakk’ı çokça zikrettiği için kalbi, Hz. Allâh’ın zikri ile nurlanıp sanatı, ticareti ve hiçbir dünyalık işi onu, Allâhü Teâlâ’yı zikirden alıkoymaz. Allâhü Teâlâ’nın sevgisi ile dolu olan kalbinde dünya sevgisi yer edemeyeceği için kendisini âhiret yolcusu olarak görür ve ecel kendisine ağır gelmez.

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sünnetine tâbi olur ve mübârek ashâbının hayatlarını öğrenerek onların hikmet, iffet, şecâat ve cömertlik gibi güzel ahlâkları ile ahlâklanır. Bu fâni âlemin geçici lezzetlerine iltifat etmeyerek dünyayı âhiretin tarlası olarak bilir ve gücü yettiği miktarda hayırlı fiil işleyerek arkasında güzel ameller bırakmaya çalışır.

Korku ve üzüntü üzere olmayıp rahat ve gönlü huzurla dolu olarak yaşar. Hevâsının (nefsinin gayr-i meşru arzularının) peşinde koşmayıp sadâkat ve vefâ ehli olur. (Nimet-i İslam)

/ FAZİLET TAKVİMİ 14 Nisan 2020, Salı

Yorum Bırak

‘Elhamdülillah, ALLAH şifa verdi’

Suara 80

Bir Müslüman her hâli ile imrenilecek örnek bir insan olmalıdır. Çünkü onun hayatı müslümanca bir imanı, müslümanca ibadet yapmayı,  müslümanca söz ve fiil ile amel işlemeyi ve aynı zamanda güzel ahlaklı olmayı gerektirir. Müslümanca bir hayat sürmekle insan Hakk Teâlâ nezdinde değer kazanır.

Rabbimiz şöyle buyurur: “Allah’a davet eden, sâlih amel işleyen ve ‘Ben gerçekten Müslümanlardanım’ diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?”[Fussilet Suresi 33] Bu ayet, sözün özle bir olması gerektiği ve Müslüman’ın hayatının en güzel, en sâlih amelleri işlemekten ibaret olduğuna vurgu yapar.

Ayette de görüldüğü gibi, Allah’a davet etmenin temelinde sâlih amel işlemek, yani Müslümanca bir hayat sürdürmek vardır. Sonra da bu daveti yaparken, bu sâlih amelleri Müslüman olduğumuz için yapmak durumunda olduğumuzu herkese göstermemiz gerekmektedir.

Bugün sıkça karşılaştığımız bazı Müslümanların farkında olarak veya olmayarak İslam ile bağdaşmayan ibadet, söz, hareket ve davranışlarıdır.  Örnek olarak bugünlerde daha çok dile getirilen,  TV’lerden izleyerek duyduğumuz ve müslümanlara “Allah” isminin unutturularak, Allah’a teslimiyeti ifade eden güzel bir söz yerine “hastalığı, virüsü, kanseri vs. yendi” sözlerini gösterebiliriz. Bu sözlerde kibir ve nefis kokmaktadır. Nefis hiç bir zaman için Hakk’a yaklaştıracak amel işlemeyi yönlendirmez. Bu sözler yerine “Elhamdülillah Allah şifa verdi.” denilmelidir. Müslümana yakışan budur. Çünkü şifanın ŞÂFİ ismiyle Allah c.c.’den geldiği asla unutulmamalıdır. Allah c.c. şifa verdi deyince de kimsenin dili kopmaz.

“Kişi sevdiğini çok anar.” Hadis-i Şerifi ile “Allah” sözcüğünün çekilmesi artık mümince düşünmediğimiz anlamına gelir ki buda müslüman için çok tehlikelidir.

Rabbim fiziksel ve ruhsal bütün hastalıklarımıza ŞÂFİ ismiyle şifalar nasip eylesin.

Allah’a emanet olun.

***

ALLAH (c.c.) Demeyi Unutur Olduk! Tıklayınız.

.

Yorum Bırak
%d blogcu bunu beğendi: