"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ay: Nisan 2020

Münafıklara Ağır Gelen

Sabah Namazı tıklayınız…

Yorum Bırak

“Ya Rabbi…….” Kandil Duası

Elhamdülillahi rabbil alemin.Vessalatü vesselamü ala rasülina Muhammedin ve ala alihi vesahbihi ecmain.

Ya rabbel alemin ve ya erhamerrahimin!

Bizler ancak Sana ibadet eder ve yalnız Sen’den yardım dileriz.

“Ya Rabbi, bizler hatalarımız günahlarımız yüzünden seni darılttık, bize Beytini, bütün cami ve mescidlerini kapılarını kapattın.
Lütfuna ve sonsuz merhametine sığınıyoruz, biz günahkarları affet. Eğer sen bizi affedersen bu senin şanındandır, ihsanındandır. Ama sen bizi affetmezsen biz hangi kapıya gidelim, bizi kim affedebilir ki?

Habibin ve dostların, senden neyi istedilerse biz de senden onu istiyoruz ikram eyle Allah’ım
Habibin ve dostların, neyin şerrinden sana sığındılarsa biz de onlardan sana sığınıyoruz, muhafaza eyle Allah’ım”

Dünyada ve ahirette bizlere sıhhat ve afiyet ver. İçinde bulunmuş maddi ve manevi sıkıntılarımızı ferahlığa tebdil eyle.

Nasıl ki lodosla her tarafı kaplayan karı kısa sürede  kaldırmaya muktedirsen üzerimizde bulunan bu salgını da en çok sevdiğin kullar ve bu mübarek kandil hürmetine kaldırıver. Ramazan ayında cemeatle namaz kılmayı nasip eyle.

Vatanımızı, milletimizi her türlü bela, musibet, tehlikelerden, dahili ve harici düşmanlarımızdan emin eyle. Bu düşmanlarımızın planlarını kendilerine çeviriver.

Anamı, babamı, ailemi ve sevdiklerimi, Ümmet-i Muhammedin hepsini rahmetinle muamele eyle.

Bizi ve neslimizi her iki cihanda Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadetin nurunda daim eyle. Geçmişlerimin kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Geride kalanları sağlık, sıhhat, afiyet ver.

Bizleri Zatına hakiki kul, Kitabın Kur’an-ı Kerime hakiki hadim, Peygamberimize(s.a.v.) hakiki ümmet, son nefesimize kadar ve son nefeslerimiz dahil imandan ayırma. Kabrimizi Cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Mahşerde Peygamber(s.a.v.) Efendimizin sancağı altında olmayı nasip eyle. Cennetine nasip eylediğin ve Cennetinde en az pişman olan kullarından eyle. Cemali İlahiyene doya doya bakabilen bahtiyar kullarından eyle.

“…….Benim velim sensin, benim canımı müslüman olarak al ve beni salih kulların arasına kat!”(Yûsuf Suresi 101. Ayet)

 “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz!”(A’râf Suresi 23. Ayet)

“Başıma bir bela geldi, (sana sığındım), sen merhametlilerin en merhametlisisin”(Enbiyâ Suresi 83. Ayet)

“Senden başka ilâh yoktur. Sen her türlü noksanlıktan, eşi-ortağı olmaktan uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum” (Enbiyâ 21/87)

“Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.” ﴾Bakara-128﴿

“Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru” ﴾Bakara-201﴿

“Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun; veselamun alel murselin; vel hamdülil lahi rabbil alemin”

Amin…. Berat Kandilimiz mübarek olsun.

Diğer Beraat Kandili Mesajları için tıklayınız…

Kur’an-ı Kerimden Dualar tıklayınız…

Yorum Bırak

BERÂET GECESİ(07 Nisan 2020 Salı Akşamı)

Cenâb-ı Hakk zamanı yarattığı vakit  onu dilimlere, bölümlere ayırmış; yani senelere, seneleri aylara, ayları haftalara, haftaları günlere, günleri de saat ve dakîkalara taksîm etmiştir.

Bu kısımlardan bazısını da bazısından daha üstün kılmış ve onu kullarına rahmet ve mağfiret vesilesi yapmıştır.

Işte bu müstesnâ ve üstün vasıflarla çok özel hâle gelmiş olan vakitlerden birisi de “Şa’bân-ı Şerîf”in  onbeşinci gecesi yani “Berâet Gecesi”dir.

Berât kelimesi, Berâet’in kısaltılmışı olup, kullanıldığı yerler borçtan, isnad  edilen suçtan kurtulmak manâsına gelmektedir.

Ayrıca, Devlet tarafından vazîfelilere verilen ferman ve ödenilen vergi karşılığında mükelleflere verilen makbuz manâsını da taşır.

Mübarek Ramazan- Şerif ayına adım adım yaklaşmaktayız.

07 Nisan 2020 Salı Akşamı, en büyük gecelerden biri olan Berat kandilini idrak edeceğiz.

Duhan suresinin ilk ayetlerinde yüce Mevla’mız bu şöyle buyuruyor:

“Ha Mim (Helal ve Haram hükümleri) açıkça bildiren (bu) kitaba yemin olsun ki, hakikat biz o Kuranı mübarek bir gecede indirdik. Elbette biz insanları uyarmaktayız. O öyle bir gecedir ki her hikmetli iş bizim tarafımızdan  sadır olan bir emirle o gecede ayrılır.”                               

Ayeti Kerimeden de anlaşıldığı üzere bu gece mübarek, yani çok bereketli  bir gecedir.Onun bu bereketinin birinci sebebi Kuranı Kerimin bu gecede indirilmiş olmasıdır.Bu ayeti kerimelerin tefsirinden öğrendiğimize göre; Kuranı Kerimin indirilmesinde iki safha vardır. Birinci safha, Levh-i mahfuz’ dan dünya semasında bir makama topluca inmesidir. Bu, Berat gecesinde olmuştur.İkinci safha ise oradan Sevgili peygamberimize inmeye başlamasıdır ki bu da kadir gecesinde vaki olmuştur. Onun için bu gece ile kadir gecesi arasında sıkı bir münasebet vardır.

Bu gecenin diğer bir hususiyeti de hikmetli bütün işlerin bu gece karara bağlanmasıdır: Bir senelik doğum, ölüm rızık, kader vb. hususlar bu gece karara bağlanır. Kime ne kadar rızık verilecek, kim fakirleşecek, kim zenginleşecekse bunlar tayin edilip tatbikat için Mikail (AS)a;

Harp, Zelzele gibi umumi felaketlerle ilgili kararlar Cebrail (AS)’a;

kimin hangi ibadet ve taatte muvaffak olacağı ile ilgili karar, dünya semasında vazifeli İsmail adlı bir meleğe verilir.

O sene içinde öleceklerin listesi de Azrail (AS)’a  bu gece verilir.

Hadis-i Şerifte şöyle müjdelenir:

Allahü Teâlâ, Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle tecelli ederek, herkesi affeder. Ancak  kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güdenler hariç.” (İbni Mace)

Böylesi önemli ve mübarek bir geceyi hiç birimiz gafletle geçiremeyiz.

İşlerimizi hafif tutup; O gece erkenden camilere koşmalı, namazları Cemaatle eda etmeli,vaaz ve nasihatlerin manevi ikliminde kalplerimiz yumuşamalı, tesbih namazları ile günahlardan istiğfar etmelidir.

Ayrıca bu gece kılınması ısrarla tavsiye olunan ve adına “hayır namazı” denen 100 rekatlık namazı da kılmaya çalışmalıdır.

  (Her rekatta Fatiha’dan sonra 10 İhlas-ı şerif okunan ve iki rekatta bir selam verilerek kılınan bu namaz hakkında Efendimiz (s.a.v.)şöyle  buyurdular:                                                                                                      

  “Her kim bu (berat) gece(sinde) yüz rek’at namaz kılarsa, Allâhü Teâlâ ona yüz melek gönderir. Bunlardan otuzu ona cenneti müjdeler, otuzu cehennem azâbından emniyette olduğunu söyler, otuzu da dünyâ âfetlerini ondan geri çevirir. On melek de o kimseyi şeytanın tuzaklarından muhâfaza eder.” )

(Ruhul Beyan C.8 Sh.403)

Bu büyük  gecenin fazileti ile  alakalı bazı hadis- şerif mealleri aşağıdadır. Resulullah Efendimiz(sas)buyuruyorlar ki:

“ Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve gündüzleridir.”(Deylemi)

“Şabanın 15.gecesi ibadet ediniz, gündüzünde oruç tutunuz.Çünkü Cenab-ı Hak, güneşin batması ile Dünya semasına Rahmeti ile tecelli eder de şöyle buyurur: Bir mağfiret dileyen yok mu onu bağışlayayım, rızık isteyen yok mu vereyim,bir dertli yok mu afiyet vereyim.Bu davet tan yeri ağarana kadar devam eder…”(İbni Mace)

Kandilin gündüzü(oruç tutulacak gün): 08 Nisan 2020 Çarşamba.

“Ya Ali! Berat gecesini fırsat ve ganimet bilin. Çünkü belli bir gecedir. Şabanın 15.gecesidir. Kadir gecesi çok büyük ise de hangi gece olduğu tam belli değildir.Bu gece çok ibadet yapın.Yoksa kıyamet günü çok pişman olursunuz.”

Daha detaylı bilgi için tıklayınız…

EN BÜYÜK İSTİĞFAR: TESBİH NAMAZI

Yorum Bırak

Musibetlerin En Büyüğü

SIKINTILARIN SEBEBİ tıklayınız…

Fakir Çoban Padişahın Kızını Neden Almadı? tıklayınız…

HIZIR A.S. NİYE KÖLE OLDU? tıklayınız…

Yorum Bırak

Cuma Mesajları 2

Diğer Cuma Mesajları için tıklayınız… 

Yorum Bırak

HAKİKİ DOST ÖLÜMDEN SONRA DA AYRILMAYANDIR.

Hâtem-i Esam, Şakîk-i Belhî’nin (rahmetullahi aleyhimi) talebesiydi. Şakîk, bir gün Hâtem’e şöyle sordu: “Otuz senedir benimle beraber kalıyorsun. Bu zaman içinde ne öğrendin?” Hâtem şöyle cevab verdi: “İlimden sekiz şey öğrendim ki, bunlar bana ömrüm boyunca kâfidir.” Şakik:

“Bunlar nedir?” dedi. Hâtem (rh.):

1.İnsanlara baktım, hepsinin sevdiği bir mahbûbu ve maşuku var. Bu sevgililerden bazıları ölüm döşeğine kadar arkadaşlık ediyor, bazıları da kabrin başına kadar gidiyordu. Sonunda hepsi orada onu yalnız bırakıp dönüyor, hiç kimse onunla beraber ölmüyor, mezara girmiyordu. Kendi kendime düşünüp dedim ki: Kişinin en hakiki dostu, kendisi mezara girdiğinde onunla mezara girip arkadaşlık edendir. Bu da ancak sâlih ameldir. Ben de kendime, kabrimde beni aydınlatacak ve yalnız bırakmayacak sâlih amelleri dost ve sevgili edindim.

2.İnsanların nefis ve hevalarının istekleri peşinde koştuklarını gördüm. Allâhü Teâlâ’nın, “Fakat kim ki, Rabbinin makamından korkmuş ve nefsini hevâdan nehyetmiş ise artık onun varacağı yer cennettir.” (Nâziât Suresi 40-41 ayet), mealindeki âyetini düşündüm. Kur’ân-ı Kerim’in hak ve sâdık olduğuna yakînen inandım da, Allâhü Teâlâ’ya itaat edip boyun eğsin diye nefsimin isteklerini dizginlemeye çalıştım.

3.İnsanların dünya malının ardından koşup onları muhafaza etmeye çalıştıklarını gördüm. Bu vaat karşısında Allâhü Teâlâ’nın, “Sizin yanınızdaki tükenir, Allah’ın yanındaki ise bakîdir, ebedîdir.”(Nahl Sûresi, âyet 96) mealindeki âyetini düşündüm. Ben de, dünya için elde ettiklerimi, Allah’ın yanında bana azık olsun diye Allah rızâsı için fakir-fukara arasında taksim ettim.

4.Gördüm ki, insanlar rızık ve geçimini temin hususunda şerefini alçaltarak, nefsini zelil edecek, şüphe ve harama düşürecek şekilde kazanmaya gayret ediyorlar. Allâhü Teâlâ “Arz üzerinde yürür hiçbir canlı yoktur ki, onun rızkı Allah’a ait olmasın.”(Hûd sûresi, âyet 6) Ayetini düşündüm ve anladım ki, rızkıma Allâhü Teâlâ kefil oldu. Ben de Allah’tan başkasına olan arzularımı bırakıp ona ibâdetle meşgul oldum.

5.Bazı kişiler, ululuk ve yüceliğin, aşîret, kabile ve akraba çokluğunda olduğunu zannedip bunlarla övünürler. Bazıları da şeref ve izzetin, mal ve evlat çokluğunda olduğunu zannedip bununla övünürler. Bazı kimseler de şeref ve izzeti, başkalarının mallarını mülklerini zorla almakta, zulüm etmek ve kan dökmekte bulurlar. Bir kısmı da şeref ve izzetin mal ve mülkü lüzumsuz yere saçıp savurmakta, israf etmekte olacağına inanırlar. Allâhü Teâlâ’nın “Allah katında en itibarlınız, en takvâlınız (Allâh’dan korkanınız)dır’’(Hucurât Suresi ayet 13) Âyetini düşündüm ve takvayı seçtim. Kur’ân-ı Kerim’in de hak ve sadık olduğuna, onların zan ve iddialarının boş şeyler olduğuna inandım.

6. İnsanların birbirlerini çekiştirdiklerini, birbirleri hakkında dedikodu ve gıybet yaptıklarını gördüm. Bütün bunların mal, mevki ve ilimdeki çekememezlikten kaynaklandığını anladım. Allâhü Teâlâ’nın “…Onların dünya hayatındaki maişetlerini aralarında biz taksim ettik…”(Zuhruf Suresi 32) âyetini düşündüm. Rızıkların ezelde Allâhü Teâlâ tarafından dağıtıldığını anladım ve hiçbir kimseye haset etmedim, Allah’ın verdiğine kanâat edip, râzî oldum,

7. İnsanların bazı garaz ve sebeplerden dolayı birbirlerine düşmanlık ettiklerini gördüm. Âllahü Teâlâ’nın “Haberiniz olsun ki şeytan size düşmandır. Sizde, onu düşman: tutun…”(Fâtır Suresi 6) âyetini düşündüm, Böylece şeytandan başkasına düşmanlığın caiz olmadığını öğrendim.

8. Herkesin bir yaratılmışa güvendiğini; kiminin mala, mülke, altına, gümüşe; kiminin meslek ve sanatına; kiminin de kendisi gibi bir insan olan bir yaratılmışa bel bağladığını gördüm. Allâhü Teâlâ’nın “Her kim Allah’a tevekkül ederse, artık O, ona kâfidir. Şüphe yok ki, Allah emrini yerine getirendir. Muhakkak Allah her şey için bir miktar tayin buyurmuştur.”(Talâk Suresi 3) Âyetini düşündüm ve “Hasbünallah ve nımel vekil: Allah’a tevekkül ettim. O, bana yeter ve O, ne güzel vekildir.” dedim

Hâtem-i Esam sözlerini bitirince Şakîk-i Belhî ona: “Ey Hâtem! Allah seni muvaffak etsin.” dedi.(Fazilet Takvimi 26 mart 2011 Cumartesi)

Yorum Bırak
%d blogcu bunu beğendi: