"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ay: Haziran 2020

Hz.İbrahim(a.s.)’ı Nemrud’un Ateşi Niçin Yakmadı?

Hz. İbrahim(a.s.)’ın Cenab-ı Hakka aşkı ve muhabbeti ziyade idi. Kula lazımdır ki makamı Fenafillahda sabit ve baki olsun. Fenadan murat kulun tamamı ile dağılması ve mahvolması demek değildir. Yıldızların güneş göründüğü vakit kaybolmaları gibidir. Yani o göründüğü vakit yalnız onun rızası tesir eder. Işığı ortalığı kaplar. Fakat bununla beraber diğer şeylerde mevcuttur. Fakat hükmü yoktur. Cenab-ı Hak da bir yere tecelli edince yalnız onun istediği hüküm sürer. Kendilerinden geçip yani çalışmakla “kötü ahlaklarını iyi ahlaka çevirmek tebdil etmek sureti ile Hak da fani olunca Hak ondan zahir olur. Cenab-ı İbrahim’in aşkı dolayısiyledir ki, Nemrut onu ateşe attığı vakit yanmadı. (Dünya da bir ateştir. Kim ki bu ikilik ateşine kendi aslından haberi olmadan, Nemrud’un yani nefsinin arzusu ile girerse yanar. Eğer İbrahim Peygamber gibi Hak aşkında fani olup yani kendi aslını kainatta ondan başka bir mevcut olmadığını bilirse yanmaz.)
Muhyiddin-i İbn-i Arabi Fütuhat-ı Mekkiye Sayfa 651

Hz.İbrahim(A.S.)’in Rüyası ve Kurban Kıssası için tıklayınız…

Yorum Bırak

Dünyadaki şekil ve olayları kim tabir eder?

Rüya tabircileri nasıl rüyada görülen şeyleri nasıl fark edip tabir ediyorlarsa kâmiller de bu dünyada gördükleri muhtelif şekil ve hadiseleri tabir ederler.

Muhyiddin-i İbn-i Arabi Fütuhat-ı Mekkiye Sayfa 654

Yorum Bırak

Kur’an-ı Kerimden Dualar 8

Kur’an-ı Kerimdeki Diğer Dualar için tıklayınız…

Yorum Bırak

Kur’an-ı Kerimden Dualar 7

Kur’an-ı Kerimdeki Diğer Dualar için tıklayınız…

 

Yorum Bırak

Kur’an-ı Kerimden Dualar 6

Kur’an-ı Kerimdeki Diğer Dualar için tıklayınız

Yorum Bırak

Kur’an-ı Kerimden Dualar 5

Kur’an-ı Kerimdeki Diğer Dualar için tıklayınız

Yorum Bırak

Kur’an-ı Kerimden Dualar 4

Kur’an-ı Kerimdeki Diğer Dualar için tıklayınız

Yorum Bırak

Kur’an-ı Kerimden Dualar 3

Kur’an-ı Kerimdeki Diğer Dualar için tıklayınız…

 

Yorum Bırak

Kur’an-ı Kerimden Dualar 2

Kur’an-ı Kerimdeki Diğer Dualar için tıklayınız…

Yorum Bırak

PEYGAMBERİMİZİ (S.A.V.) SEVMEK

 

Resûlullah (s.a.v.) Efendimizin, Sevban isminde azatlı bir kölesi vardı. Sevban Hazretleri, Peygamberimizi canından daha çok sever ve onun huzurundan bir an ayrılmaya tahammül edemezdi. Hatta onun hizmetinde bulunmak ve nurlu cemâlini görmekle övünürdü.

Bir gün Hazret-i Sevban, Fahr-i Kâinât Efendimizin huzuruna geldi. Yüzünden, hüzünlü olduğu anlaşılıyordu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Ey Sevban, sana ne oldu ki bugün böyle hâlin değişmiş, mahzun ve gönlü kırık bir hâldesin?” diye sordular. Sevban (r.a.): “Yâ Resûlallah, benim bedenimde herhangi bir hastalık veya başka türlü bir elem yoktur. Ancak ben, sizi son derece seviyorum. Bir dakika, belki bir sâniye olsun mübârek yüzünüzü görmemeye ve pâk meclisinizden ayrılmaya tahammül edemiyorum. Yarın kıyâmet gününde siz, cennetin en yüksek makâmında olursunuz. Ben ise cennete girebilsem bile sizden aşağı derecede bulunacağımdan dolayı nurlu cemâlinizi görememeye, sizin hasretinize nasıl tahammül ederim? İşte bunları düşündüğümden kederliyim.” dedi.

O zaman Cenâb-ı Hak, Resûlüne: “Yâ Muhammed, Sevban’a söyle ki, ben Azîmüşşân kendisini dünyâda senin pâk cemâlini görmekten ve sohbetinde bulunmaktan nasıl mahrum etmediysem âhirette de onu senden ayrı ve uzak kılmam.” buyurdu ve Nisâ Sûresi’nin 69. âyet-i celîlesini indirdi ki meâl-i şerîfi şöyledir:

“Ve her kim, Allâhü Teâlâ’ya ve peygambere itâat ederse, işte onlar, Allâhü Teâlâ’nın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddîklar, şehîdler ve sâlih zâtlar ile beraberdirler. Onlar ise ne güzel arkadaşlardır.”

Enes bin Mâlik (r.a.) dedi ki: “Peygamberimiz (s.a.v.) bana şöyle buyurdu: “Yavrucuğum! Kalbinde hiçbir kimseye karşı hile ve hıyânet beslemeden sabahlayıp akşamlamaya gücün yeterse böyle yap.” Sonra bana şöyle buyurdular: “Yavrucuğum, bu, benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi ihyâ ederse, beni sevmiş olur. Kim de beni severse cennette benimle beraber olur.” (Sünen-i Tirmizî)

Yorum Bırak
%d blogcu bunu beğendi: