"Enter"a basıp içeriğe geçin

“SONRA YAPARIM DİYENLER HELÂK OLDU”

Tesvîf, “Bir müddet sonra yaparım.” diyerek, hayırlı işleri sonraya bırakmak, ameli sebepsiz yere geciktirmektir. Bu, hoş görülen bir amel değildir. Tehir ve tesvîf, husûsî ile âhiret amellerinde cidden pek kötülenmiştir. Zîrâ kişi daha sonra amel edebileceği bir vakte ulaşıp ulaşmayacağını bilemez. Her vakitte yapılması emredilen bir ibâdet vardır. Her hangi bir vaktin ibâdeti terk edilmiş olsa, başka bir vakitte o ibâdetin edâ edilmesi nasıl mümkün olabilir? Zîrâ o diğer vakit için de yapılacak başka bir ibâdet vardır. Genç yaşta olan bir kimsenin ibâdeti, yaşlı kimsenin ibâdetinden daha fazîletlidir. O halde daha fazîletli olanın -hele de kişinin yapmaya kudreti var iken- kaçırılması ne kadar kötü bir harekettir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurmuşlardır ki:

“Heleke’l-müsevvifûn: Sonra yaparım diyenler helâk oldu. Tesvîfin zıttı, müsâraat (koşuşmak) ve mübâdere; hayırlı olan her işte acele etmek ve tâatta yarışmaktır. Hayırlara koşuşanları medih hakkında Allâhü Teâlâ buyurdu ki (meâlen):

“Onlar hayır işlere koşuşurlar (yarışırlar).” (Âl-i İmrân Sûresi, âyet 114).

“Rabbinizin mağfiretine vesîle olacak hayırları yapmakta ve eni göklerle yer kadar geniş olan cennetine (girmek için) yarışın. O cennet, takvâ sahipleri için hazırlanmıştır.” (Âl-i İmrân Sûresi, âyet 133).  Hayırlara koşuşmak, yarışmak medhedildiğine göre bunun zıttı olan tesvif de zemmedilen amellerden olur. Âyet-i kerîmedeki mağfiretten maksat, tevbeye koşuşmaktır. Âsî müminlerin kalplerini tatmîn etmek ve onları tevbeye teşvik etmek için tevbe yerine mağfiret zikredilmiştir. Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) buyurmuşlardır ki:

“Şu yedi şeyin gelmesini beklemeden sâlih ameller işlemekte acele edin: (Rabbinizi) unutturan fakirlik, azdıran zenginlik, (sıhhati) bozan hastalık, zayıflatan ihtiyarlık, ansızın geliveren ölüm, gelmesi beklenenlerin en şerlisi olan Deccal veya kıyâmet ki en dehşetli ve acı olan kıyâmettir.” (Hâdimî, Berîka)

***

fakir coban

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: