"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ay: Aralık 2020

Azrail (A.S.)’ın İki Yüzü

Rivayet edildiğine göre Hz. İbrahim (A.S) bir gün Azrail (A.S)’e «Günahkâr insanın canını alırken büründüğün kılığa bana gösterebilir misin?» diye sorar.

Azrail (A.S.) ona «Bunu görmeye dayanamazsın» diye cevap verir.

Hz. İbrahim (A.S.), «Dayanırım, sen göster» diye ısrar edince Azrail (A.S) ona «başını çevir» der.

Bir müddet arkasını döndükten sonra tekrar yüzünü dönünce Hz. İbrahim (A.S.), kapkara yüzlü, saçları diken diken, kötü kokulu, siyahlara bürünmüş, ağzından ve burun deliklerinden ateş ve duman çıkan bir adam ile karşılaşarak yere baygın düşer.

Ayılınca Azrail (A.S.), ilk kılığına dönmüştür. Hz. İbrahim (A.S.) ona der ki. «Ey ölüm meleği, günahkâr insan ölüm anında senin bu kılığın ile yüzyüze gelmekten başka bir felâket ile karşılaşmasaydı, bu ona yeterdi» der.

Kaynak : Mükâşefetü'l-Kulûb - İmâm-ı Gazâli(Ölümün Şiddetinin Beyânı)

….

Ölümün Ön Habercileri

IŞIĞI ÖNÜNE AL…

MÜMİN ÖLÜMÜN ACISINI NEDEN HİSSETMEZ?

Şişmanlığın İlâcı

Ey ÖLÜM!

BİR ÖLÜNÜN SON ANLARI

ÖLÜNÜN ARKASINDAN AĞLAMAK NASIL OLMALI?

SADAKA ÖMRÜ UZATIR, BELAYI DEFEDER

Ölüm

Azraille Arkadaş

Ölümü nasıl geciktirildi?

Sessiz çığlık: ÖLÜM

Teslimiyet Nasıl Olmalı?

Yorum Bırak

Cuma Mesajları 23

Diğer Resimli Cuma Mesajları için tıklayınız

Günlerin Efendisi, Müminlerin Bayramı Cuma Günü

CUMA GÜNÜ İLE İLGİLİ HİKAYE : EŞEĞİNİ KAYBEDEN KÖYLÜ

CUMA GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER, CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİ

Yorum Bırak

Allahü Teâlâ’ya karşı böyle kul olabildin mi?

İbrahim Ethem Hazretleri azat etmek için bir köle almıştı.
Köleye sordu:
– Adın nedir?
– Ne diye çağırırsanız odur, efendim…
– Ne yemek istersin?
– Ne verirsen onu yerim, efendim…
– Ne iş yaparsın?
– Ne emrederseniz onu yaparım, efendim…
– Ne arzu edersin?
– Kölenin arzusu olur mu? Efendinin dileği, kölenin arzusudur…
Bu cevaplar karşısında İbrahim Edhem Hazretleri hüngür hüngür ağlar ve kendisine şöyle der:
Be hey miskin, kulluğu bu köleden öğren. Sen hiç ömründe Allahü Teâlâ’ya karşı böyle kul olabildin mi?

Yorum Bırak

Bir kul, helal rızkı nasıl haram kılar?

Hz. Ali (k.v.), bir adama katırını emanet edip mescide girdi. Adam katırın yularını alıp gitti.

         Hz. Ali (k.v.), o adama vermek üzere iki dirhem hazırlayıp mescitten çıkınca katırın başıboş dolaşmakta olduğunu gördü. Ona binip gitti. Kölesine çarşıdan yeni bir yular almak üzere iki dirhem verdi. Kölesi çarşıda o yuları hırsızdan iki dirheme satın aldı.

          Bunun üzerine Hz. Ali (k.v.) şöyle buyurdular: “Muhakkak kul, sabrı terk etmek suretiyle helal rızkı kendisine haram kılar. Halbuki Allahü  Teala tarafından onun için rızık olarak takdir olunandan fazlası da yoktur.”

Kaynak : Fazilet Takvimi  01/11/2010 

***

Hz.Ali(k.v.) Efendimizin kılıcında şu ibare yazılıydı:

Dünya husûsunda insanlar ne kadar hırslı ve tedbirli… Hâlbuki rızkların taksiminde aklın ve kemâlin tesiri yoktur. Ne takdir edilmişse rızklar o kadardır. Nice edepli akıllı insanlar var ki, dünya ona müsâit değildir. Nice ahmaklar da var ki, kusurlarına ve eksiklerine rağmen dünyalarına nâil olurlar. Eğer kuvvet ve gâlibiyete göre dünya ele geçecek olsaydı, şâhinler serçelere rızktan bir şey bırakmazdı”.                                                                                                 Kaynak : Hakayık (Mehmet Zihni Hz.) 

***

         İnsan iradesiyle hayra yönelirse helal ve şerre sarf ederse haram eyliyor. Cennet ve Cehennemi kazanması da bu şekilde. İnsan “Ben ne yapayım, Allah böyle dilemiş, böyle yaratmış” deyip mes’uliyetten kurtulamaz. Allahü Teala yukarıdaki hikayede de görüldüğü gibi kulun iradesi ve çalışması bu yolda olduğu için dilemiştir. Tercih hakkı insandadır.

***

Açılır bahtımız bir gün

Açılır bahtımız bir gün, hemen battıkça batmaz ya!
Sebebler halk eder Hâlık, kerem bâbın kapatmaz ya!
Benim münâcâtım Hakk’a rızık için değildir, hâşâ!
Hüdâ Rezzâk-ı Âlem’dir, rızıksız kul yaratmaz ya!
                                               Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.


Lâ Edrî(Her şeyin sebeblerini yaratan Allah, bizim de bahtımızı bir gün açar, ikrâm ediciliğinin kapısını kapatmaz. Benim Allah’a yakarışım rızık için değildir. Çünkü bütün âlemin rızkını veren Allah, rızıksız kul yaratmaz.)

Yorum Bırak

Cuma Mesajları 22

Diğer Resimli Cuma Mesajları için tıklayınız

Günlerin Efendisi, Müminlerin Bayramı Cuma Günü

CUMA GÜNÜ İLE İLGİLİ HİKAYE : EŞEĞİNİ KAYBEDEN KÖYLÜ

CUMA GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER, CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİ

Yorum Bırak

“Ziyaretçi misin, yoksa canımı almaya mı geldin?”

Zehril Riyazda rivayet edildiğine göre Hz. Yakub (A.S.) ölüm meleği (azrail) ile dosttu. Bir gün Azrail, Hz. Yakub’u ziyarete gider. Hz. Yakub O’na «Ya Azrail, görüşmeye mi geldin, yoksa canımı almaya mı» diye sorar. Azrail «gelişim ziyaret içindir» cevabını verir.

Hz. Yakub «senden bir ricam var» der. Azrail «nedir» der. Hz. Yakub «ölümümün yaklaştığını, canımı almaya hazırlandığını bana önceden bildirmeni istiyorum» der, Azrail «hay hay, sana iki veya üç haberci gönderirim» karşılığını verir.

Hz, Yakub’un ömrü dolunca bir gün yine ölüm meleği karşısına dikilir. Hz. Yakub yine sorar, «ziyaretçi misin, yoksa canımı almaya mı geldin» Azrail «canını almaya geldim» cevabını verir.

Hz. Yakub «sen bana daha önce iki veya üç haberci göndereceğini söylemedin mi» diye sorar. Azrail şu cevabı verir, «söylediğimi yaparak sana üç haberci gönderdim: Önce siyah iken sonra ağaran saçın, güçlü iken halsizleşen vücudun ve dimdik iken kamburlaşan vücudun, ey Ya-kub, işte bunlar benim ademoğullarına gönderdiğim ön habercilerdir.»

Kaynak : Kalplerin Keşfi / Mükaşefetül Kulub , Salih Uçan,İmam Gazali

Yorum Bırak

Gönül Aynası

Gönül Sahibi Bir Dost-Mevlânâ Celâleddin-İ Rûmî

Şehir ve köye sahip olan cisimlerin (toprakların) padişahıdır. Gönül sahibi ise gönüllerin sultanıdır.Gönül sahibi gönül güzelliğine sahip olandır. Gönül güzelliği bakidir. Gönül sahibi de gönül güzelliği arayanlara onu ab-ı hayat gibi sunmakta olan bir sâkidir.Gönül insan vücudundaki diğer duyu organlarını hep kendi istediği yöne doğru yönlendirir. Onu aşağıların aşağısına da düşürebilir, yücelerin yücesine de tırmandırabilir. Ancak gönül gözü açık olanlar, sadece yücelere, ötelerin ötesine, metafizik âlemlere, dostun dostuna yükselirler.Herkes gönül aynasının temizliği, cilası ve parlaklığı oranında görünmeyeni görür. Kim gönlünü daha fazla cilalarsa daha fazla görür.Kalplerini zikirle ve fikirle cilalayıp parlatanlar Cenab-ı Hakk’ın tecellilerini yansıtan harika bir gönül aynasına sahip olurlar. Gönül aynasının bir cilası da sabırdır. Cahillerin eziyetlerine sabretmek, ehil olanların gönüllerine ciladır.Gönül sahibi olanların gönül meclislerinde sadece Allah vardır. Başka bir şey yoktur. Allah yolunun bilgisini ancak gönül sahibi yahut da gönül sahibinin gönlü bilir. (Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî)

Kaynak : Diyanet Takvimi Arka Yüz 07/12/2020

Yorum Bırak

Hasta için nasıl dua edilir?

Hicretin 49. senesinde Muaviye(r.a.), İstanbul’a bir ordu sevketmişti. Bu orduya destek olmak için gönderilen orduda seksen yaşını geçen Ebû Eyyûb Hazretleride bulunuyordu.  Ebû Eyyûb Hazretleri rahatsızlanmıştı.

………….Harb uzayınca rahatsızlığı artmış ve onu Kağıthane çayırında bir çadıra yerleştirmişler idi. Bu sırada Ebû Eyyûb, kumandanlar ve mücahidleri çağırarak onlarla helâllaştı. Bu sırada tabiînden Nevfu’l-Bikâli:

-”Ya Rab, Ebû Eyyûb’a afiyet ve  şifa ver” deyince O:

-“Sizler bana böyle değil de, ‘Ya Rab, eğer bu zatın eceli geldi ise onu mağfiret buyur, eğer eceli yakın değil ise afiyet ve şifa ihsan buyur.’ deyiniz.” buyurdu…………..

Kaynak : Fazilet Takvimi 29/05/2012

Sıhhat ve Âfiyet Nedir?

Yorum Bırak

Cuma Mesajları 21

Günlerin Efendisi, Müminlerin Bayramı Cuma Günü

CUMA GÜNÜ İLE İLGİLİ HİKAYE : EŞEĞİNİ KAYBEDEN KÖYLÜ

CUMA GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER, CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİ

Yorum Bırak
%d blogcu bunu beğendi: