"Enter"a basıp içeriğe geçin

Bir kul, helal rızkı nasıl haram kılar?

Hz. Ali (k.v.), bir adama katırını emanet edip mescide girdi. Adam katırın yularını alıp gitti.

         Hz. Ali (k.v.), o adama vermek üzere iki dirhem hazırlayıp mescitten çıkınca katırın başıboş dolaşmakta olduğunu gördü. Ona binip gitti. Kölesine çarşıdan yeni bir yular almak üzere iki dirhem verdi. Kölesi çarşıda o yuları hırsızdan iki dirheme satın aldı.

          Bunun üzerine Hz. Ali (k.v.) şöyle buyurdular: “Muhakkak kul, sabrı terk etmek suretiyle helal rızkı kendisine haram kılar. Halbuki Allahü  Teala tarafından onun için rızık olarak takdir olunandan fazlası da yoktur.”

Kaynak : Fazilet Takvimi  01/11/2010 

***

Hz.Ali(k.v.) Efendimizin kılıcında şu ibare yazılıydı:

Dünya husûsunda insanlar ne kadar hırslı ve tedbirli… Hâlbuki rızkların taksiminde aklın ve kemâlin tesiri yoktur. Ne takdir edilmişse rızklar o kadardır. Nice edepli akıllı insanlar var ki, dünya ona müsâit değildir. Nice ahmaklar da var ki, kusurlarına ve eksiklerine rağmen dünyalarına nâil olurlar. Eğer kuvvet ve gâlibiyete göre dünya ele geçecek olsaydı, şâhinler serçelere rızktan bir şey bırakmazdı”.                                                                                                 Kaynak : Hakayık (Mehmet Zihni Hz.) 

***

         İnsan iradesiyle hayra yönelirse helal ve şerre sarf ederse haram eyliyor. Cennet ve Cehennemi kazanması da bu şekilde. İnsan “Ben ne yapayım, Allah böyle dilemiş, böyle yaratmış” deyip mes’uliyetten kurtulamaz. Allahü Teala yukarıdaki hikayede de görüldüğü gibi kulun iradesi ve çalışması bu yolda olduğu için dilemiştir. Tercih hakkı insandadır.

***

Açılır bahtımız bir gün

Açılır bahtımız bir gün, hemen battıkça batmaz ya!
Sebebler halk eder Hâlık, kerem bâbın kapatmaz ya!
Benim münâcâtım Hakk’a rızık için değildir, hâşâ!
Hüdâ Rezzâk-ı Âlem’dir, rızıksız kul yaratmaz ya!
                                               Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.


Lâ Edrî(Her şeyin sebeblerini yaratan Allah, bizim de bahtımızı bir gün açar, ikrâm ediciliğinin kapısını kapatmaz. Benim Allah’a yakarışım rızık için değildir. Çünkü bütün âlemin rızkını veren Allah, rızıksız kul yaratmaz.)

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: